Pokyny pro řidiče

Instructions for drivers (1)

Pokyny pro řidiče:
Před zahájením provozu vozidla musí být provedena bezpečnostní kontrola a je zakázána jízda se závadou

● Tlak v pneumatikách
● Upevněte stav hlavních šroubů a matic kola a systému zavěšení kol
● Zda je listová pružina nebo hlavní paprsek systému odpružení zlomený
● Pracovní stav osvětlení a brzdového systému

Instructions for drivers (2)

● Stav tlaku vzduchu v brzdovém systému a systému vzduchového pérování

Instructions for drivers (3)

Každé dva týdny nebo mrazivé dny

● Otevřete vypouštěcí ventil ve spodní části vzduchojemu, abyste vypustili nahromaděnou vodu

Instructions for drivers (4)

Nové vozidlo

● Po prvních dvou týdnech jízdy nebo po prvním naložení je nutné zkontrolovat stav utažení všech šroubů a matic kola a systému zavěšení kol a zajistit, aby byl dosažen předepsaný točivý moment.

Údržba

● Po každém demontáži kola je nutné zkontrolovat stav utažení matice kola a zajistit, aby byl dosažen předepsaný točivý moment


Čas zveřejnění: 27. ledna-2021